O nás


Oddělení jazyků na Právnické fakultě Masarykovy univerzity je součástí celouniverzitního Centra jazykového vzdělávání MU.

Naše pracoviště se zaměřuje na odborný jazyk, v současné době poskytujeme výuku jazyka anglického, německého, francouzského, španělského a latiny. Nabídka se liší podle typu studijního programu a oboru.
Organizujeme i přezkoušení v rámci přijímacích testů programu ERASMUS a poskytujeme jazykové poradenství a konzultace pro katedry a oddělení PrF MU.

Najdete nás v budově Právnické fakulty ve čtvrtém poschodí (schodištěm na konci chodby ze třetího poschodí).

Personální složení a konzultační hodiny