Časté dotazy


Jaký je rozdíl mezi Jazykem I a Jazykem II?
Jazyk I si studenti volí jako povinný předmět (pouze jeden jazyk: angličtinu, němčinu, francouzštinu nebo španělštinu). Pokud chtějí studovat i některý další jazyk zapisují si ho jako Jazyk II, obvykle ve vyšším ročníku. Obsahově se Jazyk I a Jazyk II nijak neliší a výuka těchto předmětů probíhá společně. Studium Jazyka I je povinné 4 semestry, Jazyk II lze zakončit po 2 semestrech.

Pokud složím zkoušku Jazyka I, mám nějakou možnost pokračovat ve studiu toho stejného jazyka?
Ano, pokud se jedná o němčinu (volitelné předměty Vergleich des deutschen und österreichischen Verfahrensrechts, Vergleich des deutschen und schweizerischen Verfahrensrechts, Schriftliche Kommunikation in der deutschen Rechtssprache) nebo angličtinu (volitelné předměty Introduction to ILEC, English Autonomously,  Academic Writing for Master's Degree).

Úspěšně jsem složila zkoušku Cambridge Exam (FCE/CAE). Mohu si na základě tohoto certifikátu nechat uznat zkoušku z angličtiny na PrF?
Předmět Angličtina pro právníky je zaměřen na odborný jazyk, proto není možné uznávat zkoušku z obecného jazyka. Uznává se pouze úspěšné absolvování zkoušky z právnické angličtiny ILEC, a to úroveň B2 podle ERR pro magisterský a bakalářský studijníjní program a C1 pro doktorský studijní program.

Chtěl bych si zapsat Latinu pro právníky. Jakou je třeba mít úroveň?
Latinu pro právníky můžete studovat ve dvou kurzech: Latina pro začátečníky, kde není potřeba žádná předchozí znalost tohoto jazyka, a Latina pro pokročilé, kde je předpoklad min. 2 let latiny na střední škole nebo úspěšné absolvování Latiny pro  začátečníky.

Potřebuji certifikát o dosažené úrovni jazyka (např. pro výjezd v rámci programu ERASMUS+). Na koho se mohu obrátit?
Certifikáty vydá na Vaši žádost garant příslušného předmětu, je však nutné mít předmět úspěšně dokončen.

Mám zaregistrovaný Jazyk II Jak se mám zapsat do seminární skupiny?
Studenti Jazyka II navštěvují stejné semináře jako studenti Jazyka I. V přehledu seminárních skupin ani v rozvrhu jazyka II se proto nezobrazuje den a čas výuky. Pro zápis do seminární skupiny jazyka II postupujte dle následujícího příkladu:

1. zobrazte si v IS rozvrh jazyka I - např. MP108Z (přes záložku rozvrh, rozvrh vybraných předmětů fakulty - MP108Z)

2. vyberte si seminární skupinu dle čísla

3. zapište si obvyklým způsobem seminární skupinu se stejným číslem v jazyce II - MV311Z