D1JAZ01 Angličtina I, D2JAZ01 Angličtina II


Popis kurzů

Cílem předmětu je složení zkoušky z odborného jazyka - právnické angličtiny. Předpokladem k jejímu složení je prostudování anglické odborné literatury v rozsahu 150 - 200 stran. Tematika zkoušky souvisí s konkrétní studovanou specializací kandidáta. U zkoušky má doktorand prokázat, že je schopen číst plynule a s porozuměním odborný text, zaměřit se na zvláštnosti odborného stylu a terminologie, sledovat s porozuměním mluvený odborný projev, hovořit o otázkách týkajících se daného oboru. Rovněž se požaduje schopnost komunikace v běžných životních situacích.
Zápočet
se uděluje za odevzdání CV a krátkého představení dizertační práce, kteréžto materiály jsou pak zhodnoceny a probrány při ústní zkoušce.

Katalog předmětů
D1JAZ01 Angličtina I
D2JAZ01 Angličtina II