D1JAZ02 Francouzština I, D2JAZ02 Francouzština II


Popis kurzů

Předmětem studia je odborná specializace studenta se zaměřením na téma jeho disertační práce, na problematiku vědního oboru a na vlastní profesionální uplatnění. Jedná se o samostatné studium odborné literatury vážící se k tématu doktorandské práce.
Zápočet je udělen na základě posouzení samostatného písemného projevu - résumé vážící se ke studované literatuře nebo disertační práci (600-700 slov) - seznam klíčové terminologie (50 termínů).
Při ústní zkoušce se prověřuje schopnost hovořit francouzským výkladem kandidáta zaměřeným na problematiku jeho vědního oboru, doktorské disertace, vlastního profesního uplatnění a perspektiv

Katalog předmětů
D1JAZ02 Francouzština I
D2JAZ02 Francouzština II