D1JAZ03 Němčina I, D2JAZ03 Němčina II


Popis kurzů

Předmětem studia je odborná specializace studenta se zaměřením na téma jeho dizertační práce, na problematiku vědního oboru a na vlastní profesionální uplatnění. Jedná se o samostatné studium odborné literatury vážící se k tématu doktorandské práce.
Zápočet je udělen na základě posouzení samostatného písemného projevu - résumé vážící se ke studované literatuře nebo disertační práci (600-700 slov) - seznam klíčové terminologie (50 termínů).
Schopnost hovořit se u zkoušky prověřuje německým výkladem kandidáta zaměřeným na problematiku jeho vědního oboru, doktorské disertace, vlastního profesionálního uplatnění a perspektiv.

Katalog předmětů
D1JAZ03 Němčina I
D2JAZ03 Němčina II