Deutsches und österreichisches Prozessrecht


Předmět je určen pro studenty 5. semestru se znalostí německého jazyka na úrovni B2, kteří se chtějí zdokonalovat v právnické němčině se zaměřením na komparaci německého a rakouského procesního práva.

Cíle kurzu

Jedná se o interaktivní jazykový seminář s důrazem na poslech a porozumění videonahrávkám ze soudních procesů a schopnost zapojit se do diskuse o daném problému.

Ukončení kurzu

Předmět je zakončen kolokviem, v jehož rámci si studenti připraví a prezentují zvolené téma z procesního práva.

Katalog předmětů

Deutsches und österreichisches Prozessrecht