Introduction to ILEC


Tento volitelný předmět je určen pro studenty 3.-5. ročníku, kteří absolvovali povinný předmět MP409Zk a úspěšně jej zakončili zkouškou.
Probíhá formou blokové výuky v rozsahu jednoho týdne ve zkušebním období podzim.
Zaměřuje se na zlepšení všech jazykových dovedností, které budou nutné k získání mezinárodně uznávaného International Legal English Certificate.
Předmět se zabývá základními právními oblastmi, které jsou relevantní v mezinárodním kontexu a poskytuje návod, jakým způsobem se připravit na zkoušku, kterou organizuje Britská rada a certifikované jazykové školy.

Katalog předmětů
MVV46K Introduction to ILEC