Jazykové minimum pro bakaláře – angličtina


Kurz vede k dosažení jazykové kompetence B1 aplikované na odborný a akademický jazyk, rozvíjí jazykové dovednosti, zejména čtení s porozuměním a písemný projev. Na konci kurzu studenti budou schopni porozumět jednoduchým textům na daná odborná témata, odvodit význam neznámých slov z kontextu a definovat základní právnické termíny.

Předpokladem pro předmět Úvod do cizího jazyka pro právníky - anglický jazyk - je znalost obecného jazyka na mírně pokročilé úrovni (úroveň A2 - ERR).

Kurz je zakončen kolokviem, které má podobu testu - 30 otázek formou výběru z více možností.

Předmět se uznává studentům, kteří úspěšně složili zkoušku z AJ v magisterském studiu na Právnické fakultě MU Brno, UK Praha a UP Olomouc. Pro uznání předmětu je zkouška platná 5 let.

Katalog předmětů
Jazykové minimum pro bakaláře – angličtina