Jazykové minimum pro bakaláře - němčina


Předpokladem pro předmět je znalost obecného jazyka na úrovni A2 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky
Kurz je vyučován na základě e-learningového programu s úvodním soustředěním.
Kurz je zakončen kolokviem, které má podobu testu - 30 otázek formou výběru z více možností.

Katalog předmětů
Jazykové minimum pro bakaláře - němčina