Odborný jazyk pro veřejnou správu (němčina)


Předpokladem pro předmět je znalost obecného jazyka na úrovni B1 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky.
Kurz vede k dosažení jazykové kompetence B1+ a rozvíjí jazykové dovednosti se zaměřením na veřejnou správu.
Zkouška je písemná a ústní se stanovenou úrovní B1+ podle Evropského referenčního rámce pro jazyky.
Zkouška testuje dovednost používat německý jazyk v oblasti veřejné správy v mluveném a psaném projevu.

  • písemná část ověřuje praktické dovednosti poslech, čtení s porozumění, znalost odborné terminologie a lexika, psaný projev)
  • ústní část ověřuje schopnost podat jednoduché informace na dané téma

Studentům je nabízena také e-learningová studijní podpora.

Katalog předmětů
Odborný jazyk pro veřejnou správu (němčina)