Schriftliche Kommunikation in der deutschen Rechtssprache


Kurz je určen pro studenty 5.a 6 semestru, kteří ovládají německý jazyk minimálně na úrovni B1+, ideálně těch, kteří složili zkoušku z právnické němčiny na úrovni B2 a chtějí se zdokonalovat v písemném projevu se zaměřením na ty oblasti písemné komunikace, které jsou vyžadovány v  advokátních kancelářích a při korespondenci s úřady.

Cíle kurzu
Interaktivní seminář v německém jazyce se zaměřením jak na práci ve skupinách, tak i na práci samostatnou; praktický nácvik psaní s důrazem na formu, jazyk a frazeologii, příklady  korespondencí z praxe, hodnocení prací ostatních studentů v rámci kurzu, diskuse, výměna zkušeností.

Předmět je vypisován jak v podzimním semestru.

Ukončení kurzu
Kurz bude zakončen písemným kolokviem sestávajícím z napsání jednoho formálního a jednoho poloformálního dopisu; dopisy se vztahují k tematické oblasti právo.

Katalog předmětů
Schriftliche Kommunikation in der deutschen Rechtssprache