Španělština pro právníky – jazyk I a jazyk II


Studenti se naučí používat právnickou španělštinu v mluveném a psaném projevu. Součástí kurzů jsou interaktivní cvičení zaměřená na kulturní, společenské a právní reálie Španělska i Latinské Ameriky. Odborná terminologie zahrnuje především tematiku občanského, trestního, procesního, obchodního a evropského práva. Cílem kurzů je také nácvik prezentačních dovedností a sebeprezentace ve španělském jazyce. Pracuje se s autentickými texty a s portálem EUR LEX, s videonahrávkami a učebnicemi zaměřenými na právnickou španělštinu. Výuka je příležitostně obohacena seminářem vedeným španělskými vyučujícími v rámci programu ERASMUS+. Po absolvování kurzu budou studenti připraveni na zahraniční pobyty či stáže v rámci mobilitních programů MU.

Katalog předmětů
Španělština pro právníky 1
Španělština pro právníky 2
Španělština pro právníky 3
Španělština pro právníky 4